عدد تقویم دانلود انتخابات شوراهای اسلامی

عدد: تقویم دانلود انتخابات شوراهای اسلامی تقویم انتخابات انتخابات96 انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا دانلود فیلم

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی ابلاغ دستورالعمل انتقال گواهی اسقاط ماشین

مدیرکل دفتر ریاست ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور از ابلاغ دستورالعمل انتقال گواهی اسقاط ماشین در جهت تسریع در روند انتقال گواهی‌ها خبر داد.

ابلاغ دستورالعمل انتقال گواهی اسقاط ماشین

ابلاغ دستورالعمل انتقال گواهی اسقاط خودرو

عبارات مهم : ماشین

مدیرکل دفتر ریاست ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور از ابلاغ دستورالعمل انتقال گواهی اسقاط ماشین در جهت تسریع در روند انتقال گواهی ها خبر داد.

تبریزی در گفت وگو با ایسنا، گفت: نشانه تکریم ارباب رجوع و اصلاح روش های اجرایی در جهت سرعت بخشیدن به فرآیند طرح نوسازی خودروهای فرسوده جهت کم کردن آلودگی هوا است و همچنین بر اساس بررسی های انجام شده است اطراف ضرورت دریافت گواهی اسقاط بر مبنای ارزش گواهی خودروهای فرسوده و تسریع روند انتقال گواهی اسقاط از صفحه نرم افزاری سامانه نوسازی ناوگان ستاد سوخت، دستورالعمل انتقال گواهی ها ابلاغ شد.

ابلاغ دستورالعمل انتقال گواهی اسقاط ماشین

وی افزود: انتقال گواهی اسقاط از مراکز اسقاط به ذینفعان اعم از وارد کننده و… به شرطی که عضویت در صفحه نرم افزاری سامانه نوسازی ناوگان ثبت شده است باشد بلامانع هست. درحقیقت مرکز اسقاط می تواند انتقال گواهی را به هر فردی انجام دهد. انتقال گواهی از خودروساز به مرکز اسقاط یا به خودروساز دیگر نیازمند یک توافق دوجانبه میان ذینفع اولیه(مالک گواهی اسقاط) و ذینفع ثانویه است که بعد از اعلام به ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور گواهی انتقال یافته می شود.

مدیرکل دفتر ریاست ستاد سوخت کشور تاکید کرد: اگر این انتقال میان واردکننده به واردکننده باشد باید هر دو در یک سال گذشته ماشین وارد کرده باشند تا جزو واردکننده ها محسوب شوند.

مدیرکل دفتر ریاست ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور از ابلاغ دستورالعمل انتقال گواهی اسقاط ماشین در جهت تسریع در روند انتقال گواهی‌ها خبر داد.

وی افزود: برابر این دستورالعمل نخستین انتقال در مرکز اسقاط به شرط عضویت در صفحه نرم افزاری سامانه نوسازی ناوگان ستاد سوخت به وسیله خود مرکز اسقاط انجام می شود و در مرحله بعدی نیز انتقال گواهی ماشین به وسیله ستاد سوخت انجام می شود.

وی ادامه داد: صورتجلسه باید بر اساس فرم ارایه شده است در سایت ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور به آدرس www.hamsu.ir میان شخص انتقال دهنده و دریافت کننده گواهی اسقاط تنظیم شود. بدیهی است پیگیری به هرگونه تقاضا در این خصوص با ارایه صورت جلسه امکان پذیر خواهد بود.

تبریزی تاکید کرد: به زودی هماهنگی با وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت مالیات انتقال گواهی های اسقاط انجام می شود و در آینده نزدیک این عنوان نیز به دستورالعمل تازه اضافه خواهد شد.

واژه های کلیدی: ماشین | انتقال | اخبار اقتصادی و بازرگانی


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs