عدد تقویم دانلود انتخابات شوراهای اسلامی

عدد: تقویم دانلود انتخابات شوراهای اسلامی تقویم انتخابات انتخابات96 انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا دانلود فیلم

گت بلاگز اخبار حوادث حبس، مجازات مادر و پسری که پدر خانواده را کشتند

زن جوان و پسرش که متهم هستند پدر خانواده را به خاطر خیانت به قتل رسانده‌اند، به حبس محکوم شدند. 

حبس، مجازات مادر و پسری که پدر خانواده را کشتند

عبارات مهم : اختلاف

زن جوان و پسرش که متهم هستند پدر خانواده را به خاطر خیانت به قتل رسانده اند، به حبس محکوم شدند.

به گزارش شرق، ٣١ مرداد ٩٢ جسد مردی در بیابان های ورامین پیدا شد و مأموران تحقیقات خود را در این باره شروع کردند. با مشخص شدن هویت جسد، پلیس همان ابتدا به نرگس، همسر این مرد، مشکوک شدند و او را مورد بازجویی قرار دادند.

نرگس ابتدا منکر قتل همسرش شد؛ ولی با توجه به تحقیقاتی که مأموران انجام دادند و مدارکی که به دست آمد، مشخص شد مقتول با زنی رابطه پنهانی داشته است و همین امر هم باعث اختلاف بین او و همسرش شده است هست. به این ترتیب ظن مأموران نسبت به نرگس زیاد شد و او به اتهام قتل بازداشت شد و به مأموران گفت: مدتی قبل متوجه روابط پنهانی شوهرم با زنی دیگر شدم. همسرم هر لحظه من و فرزندانم را آزار و اذیت می کرد.

حبس، مجازات مادر و پسری که پدر خانواده را کشتند

شب اتفاق با همسرم درگیر شدم و نزدیک صبح، همراه با پسر ١٥ساله ام مجید و دختر ١٩ساله ام ساناز شوهرم را با چاقو به قتل رساندیم؛ ولی در ادامه تحقیقات، مجید مدعی شد او مرتکب قتل شده است است و خواهر و مادرش بی گناه هستند. به این ترتیب با توجه به مدارک موجود در پرونده کیفرخواستی علیه متهمان صادر و پرونده جهت پیگیری به شعبه ٧١ وقت دادگاه کیفری استان پایتخت کشور عزیزمان ایران ارسال شد. در نخستین جلسه رسیدگی، نرگس علی رغم اعترافات قبلی اش خود را بی گناه دانست و قتل را گردن پسرش انداخت و گفت: درست است با همسرم اختلاف داشتم؛ ولی هرگز نمی خواستم او را به قتل برسانم.

پسرم به تنهایی شوهرم را به قتل رساند؛ ولی من به خاطر نجات پسرم قتل را گردن گرفتم. سپس مجید در جایگاه ایستاد و بار دیگر قتل را پذیرفت. ساناز نیز بیانات قبلی خود را مطرح کرد و گفت من در کشتن پدرم نقشی نداشتم؛ ولی قضات دادگاه، نرگس را قاتل دانسته و او را به قصاص و مجید و ساناز را به حبس و پرداخت دیه محکوم کردند. این احکام در دیوان عالی کشور پذیرفته نشد و پرونده جهت پیگیری دوباره به شعبه چهارم دادگاه کیفری استان پایتخت کشور عزیزمان ایران به ریاست قاضی اصغر عبداللهی فرستاده شد.

زن جوان و پسرش که متهم هستند پدر خانواده را به خاطر خیانت به قتل رسانده‌اند، به حبس محکوم شدند. 

در این جلسه که هفته گذشته برگزار شد، مجید در جایگاه خاص ایستاد و گفت: آن شب پدرم جهت رفتن به سر کار از خواب بیدار شد؛ ولی هنگام خروج از خانه، در را محکم به هم کوبید. از این کارش خیلی عصبانی شدم. می خواستم او را بترسانم، جهت همین از آشپزخانه چاقو برداشتم. من ماهیت قتل را درک نمی کردم و نمی دانم چه شد که هشت ضربه به پدرم زدم. من به تنهایی مرتکب قتل شدم و به مادر و خواهرم پیشنهاد دادم هر سه نفری قتل را گردن بگیریم. در آخر قضات ساناز را تبرئه کردند و با توجه به اینکه او ولی دم محسوب می شد و اعلام رضایت کرده بود؛ نرگس به ١٠ سال حبس و مجید به پرداخت دیه و ١٠ سال حبس محکوم شدند.

واژه های کلیدی: اختلاف | پرونده | دادگاه | خانواده | اخبار حوادث

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs