عدد تقویم دانلود انتخابات شوراهای اسلامی

عدد: تقویم دانلود انتخابات شوراهای اسلامی تقویم انتخابات انتخابات96 انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا دانلود فیلم

گت بلاگز اخبار علمی و آموزشی ارتباط بین صورت و طبقه اجتماعی افراد

به گزارش ایسنا و به نقل از ساینس، روانشناسان اجتماعی عنوان کردند: با نگاه کردن به صورت فرد می توان تشخیص داد که وی ثروتمند است یا خیر.

ارتباط بین صورت و طبقه اجتماعی افراد

ارتباط بین صورت و طبقه اجتماعی افراد

عبارات مهم : محققان

محققان دریافتند صورت انسان راهی جهت نشان دادن طبقه اجتماعی افراد است.

به گزارش ایسنا و به نقل از ساینس، روانشناسان اجتماعی عنوان کردند: با نگاه کردن به صورت فرد می توان تشخیص داد که وی ثروتمند است یا خیر.

ارتباط بین صورت و طبقه اجتماعی افراد

محققان اظهار کردند: عامل تشخیص ثروتمندی و ضعیف بودن می تواند در موقعیت عضلانی باشد که در طول وقت در صورت افراد دیده می شود.

مطالعات محققان روانشناسی در دانشکده هنر و علوم دانشگاه تورنتو نشان داد که می توان بر اساس صورت موقعیت مالی را تشخیص داد.

به گزارش ایسنا و به نقل از ساینس، روانشناسان اجتماعی عنوان کردند: با نگاه کردن به صورت فرد می توان تشخیص داد که وی ثروتمند است یا خیر.

افراد بر این باورند که گاهی اشخاص غنی زیاد احتمال استخدام در شغل را نسبت به اشخاص ضعیف به لحاظ مالی دارند.

این عنوان بسیار جالب توجه است که محققان توانایی خواندن طبقه اجتماعی افراد را تنها در صورت خنثی- بدون اینکه فرد لبخند بزند یا ابراز احساسات کند- دارند.

چهره نخستین چیزی است که زمانی که به کسی نگاه می کنید، مورد توجه است و می تواند جایگاه اجتماعی را نشان دهد. برداشت از صورت نوعی پیشگویی است که در تعاملات و وقت های افراد تاثیر دارد.

ارتباط بین صورت و طبقه اجتماعی افراد

این بررسی در بین خانواده‎هایی با درآمدهای متفاوت انجام شد و تصویر های آنها مورد بررسی قرار داده شد تا دریابند چه کسانی فقیر و چه کسانی غنی هستند.

پژوهشگران توانستند با دقت 53 درصدی گروه ثروتمند و یا فقیر را تشخیص دهند و این سطحی بیش از احتمال تصادفی است.

به گزارش ایسنا و به نقل از ساینس، روانشناسان اجتماعی عنوان کردند: با نگاه کردن به صورت فرد می توان تشخیص داد که وی ثروتمند است یا خیر.

نتایج نشان داد نژاد یا جنس در صورت تاثیر ندارد.

گام بعدی در این مطالعه بررسی گروه های سنی بالاتر است.

ارتباط بین صورت و طبقه اجتماعی افراد

این مقاله در مجله Personality and Social Psychology آمده است.

واژه های کلیدی: محققان | ارتباط | اخبار علمی و آموزشی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs